Geld en financiënGeld en financiën


Over ons

Geld en financiën

Dag lieve mensen! Ik ben Antonio en ik volg een master risicomanagement aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam sinds september 2016. Voor deze opleiding krijg ik een enorme lading aan bedrijfskunde en leer ik een heleboel over geld en financiën in het bedrijfsleven. Logischerwijs kan je als bedrijf of onderneming niet zonder risico overleven in het 'business' wereldje. Om die reden bestaan er gigantisch veel bedrijven die toekomstige professionals, zoals ik, zoeken om hun financiële risico's te calculeren. Dit wordt gedaan door te kijken naar het geld en financiën die een bedrijf ter beschikking heeft en deze tegenover het mogelijke kostenplaatje van het aankomende jaar zetten. Hopelijk kan ik met middels deze blog bijdragen aan de efficiëntie van de Nederlandse economie door startende ondernemers en ook gevestigde bedrijven te helpen inzicht te vergaren.

Archief

Tags

Het waarom van een incassobureau

Incassobureau

Een incassobureau komt via een deurwaarder langs bij een klant die zijn betalingen aan een onderneming niet heeft voldaan. De ondernemer en de klant komen er zelf niet uit, of de klant doet lastig en de ondernemer huurt daarom een incassobureau in. 


Gediplomeerde deurwaarders

Zij worden geroemd om hun koelbloedigheid en striktheid. Echter, een goed incassobureau werkt voordat zij een deurwaarder sturen, samen met de klant om tot een oplossing te komen. Dit proces kan een tijdje duren. Enkel wanneer de er geen oplossing komt door welke reden dan ook zal de deurwaarder ingeschakeld worden. Er zijn incassobureaus die beloven binnen 10 dagen de debiteur tot betaling over te laten halen, maar wanneer u een goede bant met de debiteur wilt houden kunt u misschien beginnen met een samenwerkingstraject via het incassobureau. Dit is de zogeheten minnelijke fase, de deurwaarder functioneert binnen de gerechtelijke fase.  


Minnelijke fase

Binnen deze fase begint het traject met het incassobureau en komt de klant of debiteur in aanraking met het incassobureau. Er komen in dit geval incassokosten om de hoek kijken en eventuele wettelijke rente. Het doel van deze fase is om de debiteur zo snel mogelijk tot betaling over te laten gaan en papierwerk en het 'hardere' werk te voorkomen. De manier van toenadering richting de klant wordt bepaalt door de ondernemer in kwestie en het incassobureau. Dat kan gaan via telefoon, per email of via een waarschuwingsbezoek/verzoek van de deurwaarder. Zoals gezegd is overleg in deze fase mogelijk en kan besloten worden tot een betaling in termijnen. 


Rechtelijke fase

Wanneer de minnelijke fase niet afdoende was voor de klant gaat het echt om 'afdwingen'. De rechter is hierbij betrokken en de deurwaarder komt hier echt in actie. Er is hierbij sprake van een beslaglegging op eigendommen, inkomen en bankrekeningen totdat de betaling is voldaan. Dit heet een beslaglegging. Wanneer u als onderneming een incassobureau wilt inhuren dient u rekening te houden met de extra kosten die u zult moeten betalen wanneer de gerechtelijke van start gaat. Een analyse of een succesvol resultaat mogelijk is, dat is raadzaam. Wanneer de debiteur deze extra kosten niet kan voldoen, zult u als ondernemer ze moeten betalen. Een goed incassobureau brengt u echter hiervan op tijd op de hoogte. 


No cure no pay

Een veelgelezen begrip. Dit houdt in dat het incassobureau geen kosten in rekening brengt wanneer zij de debiteur niet tot betaling over kunnen laten gaan. Wanneer de debiteur past betaalt, betaalt de ondernemer voor de dienst van het incassobureau.