Geld en financiënGeld en financiën


Over ons

Geld en financiën

Dag lieve mensen! Ik ben Antonio en ik volg een master risicomanagement aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam sinds september 2016. Voor deze opleiding krijg ik een enorme lading aan bedrijfskunde en leer ik een heleboel over geld en financiën in het bedrijfsleven. Logischerwijs kan je als bedrijf of onderneming niet zonder risico overleven in het 'business' wereldje. Om die reden bestaan er gigantisch veel bedrijven die toekomstige professionals, zoals ik, zoeken om hun financiële risico's te calculeren. Dit wordt gedaan door te kijken naar het geld en financiën die een bedrijf ter beschikking heeft en deze tegenover het mogelijke kostenplaatje van het aankomende jaar zetten. Hopelijk kan ik met middels deze blog bijdragen aan de efficiëntie van de Nederlandse economie door startende ondernemers en ook gevestigde bedrijven te helpen inzicht te vergaren.

Archief

Tags

Naar de notaris

Een notaris kan mensen helpen die bepaalde problemen hebben. Hij kan helpen om te komen tot een rechtsgeldige afspraak tussen personen. Deze rechtsgeldige afspraak kan van belang zijn bij de aan- of verkoop van een woning. Ook is hij de juiste persoon voor het opstellen van een notariële akte bij een testament. Hij zal altijd letten op alle belangen van de betrokken personen. Hij zal niet het werk doen voor een persoon, zoals dat bijvoorbeeld een advocaat wel doet. Alle afspraken die worden gemaakt worden in een notariële akte vastgelegd. Hij is onpartijdig, deskundig en onafhankelijk. Een notariële akte kan belangrijk zijn wanneer er in een later stadium onduidelijkheden ontstaan.

De studie

Het is geen gemakkelijke studie. De opleiding omvat een vierjarige studie van notarieel recht. In Nederland heb je de keuze bij vijf universiteiten om notarieel recht te studeren. Wanneer een drie jaar durende postdoctorale opleiding met goed gevolg is afgerond, kan een kandidaat-notaris tot notaris benoemd worden. Voordat het benoemen zal plaatsvinden, zal er eerst minimaal 6 jaar werkervaring aan vooraf zijn gegaan in het notariaat.

De werkzaamheden

Het kan voorkomen dat je verplicht bent om bepaalde situaties in een notariële akte te laten vastleggen. Er kunnen in de familiesfeer veranderingen ontstaan die het nodig maken om dat in een notariële akte te laten vastleggen. Ook kunnen er situaties zijn waarbij het verstandig is om het vast te laten leggen.Voor het opstellen van een testament is een notariële akte verplicht. Er moet worden vastgesteld hoe de verdeling en afhandeling van een erfenis moet zijn. Dat geldt ook voor huwelijkse voorwaarden of het opstellen voor de voorwaarden van een partnerschap. Ook voor het opstellen van een periodieke schenkingsovereenkomst zal er een notariële akte moeten worden opgemaakt. Je kunt een juridisch deskundige benaderen voor het opstellen van een samenlevingscontract of levenstestament.

Koop of verkoop van een woning

Het is wettelijk verplicht om een notariële akte te laten opstellen bij de koop of verkoop van een woning of bedrijfspand. Je zult tijdens de afhandeling daarbij worden begeleid en geadviseerd. Je wordt ook bij een executieveiling begeleid. Het opdelen van een gebouw in meerdere appartementen moet geschieden door het opmaken van een notariële akte.

Onderneming

Er kunnen ook situaties ontstaan dat er veranderingen plaatsvinden wanneer je een onderneming hebt. Dat kun je vast laten leggen in notariële aktes. Er zal worden gekeken naar de privé situatie. De afspraken die worden opgesteld over de rechtsvorm die voor een onderneming van groot belang zijn, worden vastgelegd in een akte. Er worden eventueel veranderingen in de statuten en eigendom vastgelegd, waarbij ook de aandelen ter sprake zullen komen.